Tudta-e?

… hogy Platen kora óta (M.Platen - Die Neue Heilmethode, 1900.  (100 éve!)) a Lady-Pharma Clean-in intimzuhany készüléke jelentette az első igazi változást a hüvelyöblítő eszközök terén.

Még több hasznos információ
Kérdése van?
egészség garancia magyar formatervezési díj gyogyseged Facebook	feminashop aranyhajo-patika PatikaLibra Debranet Emag

Jogi információk, vásárlási feltételek

A következő feltételek tartalmazzák a ladypharma.hu webáruházban található termékek megvásárlásával a feleket megillető egyes jogokat és kötelezettségeket. A Vevő a ladypharma.hu webáruházban történő megrendelésével, annak kitöltésével és elküldésével egyidejűleg elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen feltételeket.

Árak, fizetési mód, fizetés

A termékek árának kifizetési módját a rendszer központilag határozza meg az adott Vevőhöz hozzárendelt feltételek szerint.

Az áru ellenértékének kifizetéséig az áru az eladó tulajdonát képezi.

Kiszállítás, áruátadás

-postai házhozszállítás Magyarország területén belül.

Jótállás, árucikkek cseréje

A ladypharma.hu a jótállási tájékoztató szerinti garanciát vállal a termékeire. A fentiek szerint vállalt jótálláson kívül, a ladypharma.hu semminemű egyéb garanciát nem vállal.
A csomag kézbesítéskor megvizsgálandó, utólagos reklamációt nem fogadunk el.
Amennyiben a terméket az eladó használhatatlan állapotban adta át a Vevő részére, és Vevő a termék átvételétől számított három napon belül él jótállási igényével és kéri a termék kicserélését, eladó a terméket kicseréli.

A vásárlástól való elállás joga

Megrendelése során Ön élhet a 17/1999. Kormányrendeletben rögzített elállási jogával. Ön a szerződéstől az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. Ebben az esetben a ladypharma.hu köteles a Vevő által kifizetett összeget az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni. Figyelem! A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A ladypharma.hu követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. A Vásárló nem jogosult elállási jogát gyakorolni, ha a csomagolást felbontotta. A ladypharma.hu kizárólag sérülésmentes, hiánytalan és bontatlan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a vételárat.

Vevő elállási jogát a meghatározott határidőn belül az eladóhoz eljuttatott írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja.

Probléma esetén, keresse meg az Ön személyes kapcsolattartóját vagy az oldal üzemeltetőjét a weboldal főoldalán megtalálható elérhetőségeken.

Adatvédelem

A ladypharma.hu az Ön adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adatait harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a ladypharma.hu alvállalkozójaként működik. Adatainak kezelésekor a jogszabályoknak megfelelően járunk el.

Egyéb feltételek

A ladypharma.hu előzetes bejelentés és indoklás nélkül módosíthatja a vásárlási feltételeket és szabályokat. Minden módosítás az online megjelenés időpontjában lép életbe.

A jelen feltételekben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény (Ptk), az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Magánszemélyek jogai a GDPR kapcsán

A 2018 május 25. napjával életbe lépett egységes európai szabályolzás definiálja a magánszemélyek adataival kapcsolatos alapvető  jogait, amit minden adatkezelőnek biztosítania kell. Eezek a következők: 

 

  • átláthatósághoz való jog: az adatkezelőnek biztosítania kell, hogy a magánszemélyek könnyen és egyszerűen tájékozódhassanak a róluk tárolt személyes adatokról, és köteles biztosítani a GDPR-ben rögzitett jogait. 
  • hozzáférési joga magánszemély bármikor kérheti az adatkezelőtől, hogy haladéktalanul adjon kimerítő tájékoztatást arról, hogy milyen adatokat tart nyilván, ezeket milyen céllal és meddig tárolja. Azt is meg kell tudni mondani, hogy a magánszemély mikor és milyen formában adta hozzájárulását a személyes adatai tárolásához és felhasználáshoz,
  • a helyesbítéshez való jog: a magánszemély bármikor jelezheti, hogy az adatkezelő által kezelt rávonatkozó adatok hibásak és kérelmére azokat haladéktalanul módosítani kell, az adatok pontosságáért, helyességéért azonban az adatkezelő a felelős,
  • személyes törléséhez való jog: kérelemre bármikor biztosítani kell a személyes adatok törlését, ha adatkezelőharmadik személynek is (adatfeldolgozó) hozzáférhetővé tette a magánszemély adatait, akkor mindenkit kötelessége tájékoztatni erről, akik hozzáférhetnek az érintett adatokhoz,
  • direkt marketing elleni tiltakozás: az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen, tipikus esete a spam leveleknek, amikor az érintett nem adta hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez,
  • adathordozhatóság: ez teljesen új kitétel a szabályozásban, az érintett kifejezetten kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, elektronikusan (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, jogosult arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, azaz lehetőséget biztosít arra, hogy a magánszemély személyes adatait az egyik adatkezelőtől a másikhoz vigye át.

 

Tel: +36 20-392 5656
E-mail: info@ladypharma.hu